Bestuur & Commissies

Bestuur en Commissies

Bestuur
Colin Barrow Voorzitter voorzitter@bclekkerkerk.nl / 0622936869
Silas Schouwenaar Secretaris secretaris@bclekkerkerk.nl
Alex Boon Penningmeester penningmeester@bclekkerkerk.nl
Michelle Dielissen – De Jager Technische Commissie tc@bclekkerkerk.nl
Bojoura Van Buuren – Paling Jeugd Commissie jeugdleiding@bclekkerkerk.nl