Opzeggen lidmaatschap

Wat jammer dat je ons gaat verlaten! Weet je het zeker? Er zal vast en zeker een goed reden voor zijn.

Volgens de statuten dient voor het beëindigen van het lidmaatschap een schriftelijke mededeling aan de secretaris te worden gedaan vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar. Bij opzegging op of na 1 juni is de volledige contributie voor een jaar verschuldigd. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen alle financiële verplichtingen te zijn voldaan.

Het schriftelijk opzeggen kan eventueel per e-mail direct aan de secretaris worden gedaan via secretarisbclekkerkerk@gmail.com