Speel- en trainingstijden

Op zaterdagochtend en dinsdagavond traint onze jeugd. De allerjongste kinderen, groep 1, worden getraind door Laura Timmer en oudere jeugd wordt getraind door Joyce de Redelijkheid en Maarten Timmer. De oudere jeugdleden en competitiespelers helpen bij de trainingen van de jongere kinderen en een aantal van de meer gevorderde jeugd traint ook mee met de senioren.

De indeling op de zaterdag is:
9.00 – 10.20 jeugdgroep 1 (Laura Timmer)
10.20 – 11.40 jeugdgroep 2 (Joyce/Maarten)
11.40 – 13.00 jeugdgroep 3 (Joyce/Maarten)

Op dinsdagavond en donderdagavond trainen de competitiespelers, verdeeld over twee groepen onder leiding van Jan Timmer.

De indeling op de dinsdagavond is:
18.00 – 18.45 Eerste jeugdgroep (Laura Timmer)
18.45 – 19.30 Tweede jeugdgroep (Maarten Timmer/Rob Siegers)
19.30 – 20.30 Competitieteams 8 t/m 11 (Jan Timmer)
20.30 – 21.30 Competitieteams 1 t/m 7 (Jan Timmer)
Iedere week traint een team uit de tweede groep mee met de eerste groep.

Op donderdagavond is de vrije speelavond voor alle leden vanaf 16 jaar, van 19.45 uur tot 22.00 uur.
Tevens wordt er op de donderdagavond als volgt getraind:
19.00 – 19.45 Competitieteams 1 t/m 7 (Jan Timmer)
19.45 – 20.30 Competitieteams 8 t/m 11 en recreanten (Jan Timmer/ Rob Siegers).